Lackarebäck Fastigheter har avyttrat fastighetsinnehavet till BoAvia

Lackarebäck Fastigheter har sålt sitt fastighetsinnehav till BoAvia. Hyresgäster hänvisas till BoAvia, telefon 073 077 01 71